قابل توجه اعضای محترم تعاونی

  • واگذاری واحد های مسکونی متعلق به این تعاونی در فاز ۶ پرند که
  •   توسط شرکت کیسون در حال ساخت می باشد بر اساس :
  • (مبلغ واریزی x تعداد روزهای واریز شده به حساب این تعاونی
  • تقسیم بر یک میلیون)=امتیاز متعلقه می باشد که این دستورالعمل
  • در اساسنامه تعاونی درج شده است.
/ 0 نظر / 12 بازدید