اعضای مرحله دوم

ردیف نام نام خانوادگی مبلغ واریزی (ریال) 1 محسن لشگری 70.000.000 2 محرم آقاپور نهر 70.000.000 3 حسن زارعی داریان 70.000.000 4 علیمحمد غلامی نتاج 70.000.000 5 روشنک موید 70.000.000 6 سید احمد قرشی 70.000.000 7 خسرو حسنی کلخوران 70.000.000 8 حسن شفایی کسایی 70.000.000 9 رضا یارمحمدی قلعه رودخانی 70.000.000 10 معصومه صادقی قلعه چی 70.000.000 11 راویه حسن زاده قره لر 70.000.000 12 محمد حسین شاپوری 70.000.000 13 قسیم شمسی 70.000.000 14 حسین بشیری 68.000.000 15 عبدا... شایگان 68.000.000 16 ابراهیم کیوان 68.000.000 17 عباس عسگری 67.500.000 18 محسن قدسی زاده 67.500.000 19 هادی رحمانی 65.000.000 20 فرنوش شهبازی 65.000.000 21 فرامرز شهبازی 65.000.000 22 سید مجید طباطبایی 63.000.000 23 محمد رضا ولد خانی 62.000.000 24 سید علی طبسی 61.000.000 25 فاطمه خزایی مهربانی 60.000.000 26 زیور آقاجانی 60.000.000 27 حسین داوری 58.500.000 28 مهدی داوری 58.000.000 29 زهرا فیض دهقان 57.500.000 30 سیروان متی پور 50.000.000 31 الهه کمرانی 50.000.000 32 حسین نظری کهنگی 50.000.000 33 حشمت ا... بصیر 48.000.000 34 قاسم سرلک چیوا 48.000.000 35 امیر فتحعلی 47.500.000 36 فرهاد عقلی وانقی 46.000.000 37 حمید رضا ساسان فر 45.500.000 38 محمود نوروزی صفا 45.000.000 39 صدیقه شریعتمدار فاروجی 45.000.000 40 داوود ملکی 45.000.000 41 عذرا هادی 40.000.000 42 محمد ترک زبان 40.000.000 43 علیرضا درودیان 39.500.000 44 پرویز ابوطالبی 39.000.000 45 احسان یوسف زاده 38.000.000 46 ارستون وطن پرست 38.000.000 47 بهرام فروزنده فر 38.000.000 48 ماندانا قربانی 38.000.000 49 عبدالمجید مرتضایی دالنجان 37.500.000 50 اسماعیل کریمی رینه 36.000.000 51 حسین نسل تقی 36.000.000 52 گلناز مرادی 36.000.000 53 نیلوفر ریحانی 36.000.000 54 محسن افشار نجفی 36.000.000 55 نسرین کامرانی خواه 35.000.000 56 پدرام ملکی 35.000.000 57 سعید زند نژاد 35.000.000 58 فخرالدین زال بیگی 33.000.000 59 سعید فیاض 32.000.000 60 مرتضی شمس 31.000.000 61 مجید رضا کامرانی شریف 31.000.000 62 امیر حسین استکی 30.500.000

/ 0 نظر / 4 بازدید