لیست اعضای غیر فعال

 متقاضیانی که مبلغ ده میلیون ریال آماده سازی زمین را واریز نکرده اند در تعاونی مسکن مهر ٣٣ منطقه ٥   شناسنامه نام پدر نام خانوادگی نام پرونده ردیف 14117 مجتبی علوی سید جمال 1 1 620 حسین اسدزاده عباس 303 2 820 محمد سیجانی علیمحمد 3 3 1678 ابوالقاسم آوه ئی حجت 4 4 161 مهدی یغمائی صراحی 5 5 210 محمد نقی اسماعیل زاده مهناز 9 6 2813 کریم صفاریان احسان 10 7 607 محمد حسین زاهدی ونجان سیروس 15 8 7744 علی اکبر جباری فر سعید 293 9 8614 نصرت الله خمیس آبادی علیرضا 21 10 21732 علیمحمد سیجانی سمیرا 22 11 1.364E+09 مجید حبیبی زاد نوین نفیسه 23 12 20004 شعبان شیرانی علی 27 13 9 اکبر جعفری علیرضا 28 14 1999 حسن کریمی صومعه افشین 29 15 شناسنامه نام پدر نام خانوادگی نام پرونده ردیف 3563 منصور پارسائی پیام 31 16 909 اسماعیل مهدی پور پیر بازاری فرشته 32 17 652 یعقوبعلی رجبی طهرانی محمود 33 18 6597 قال اوغلان احمدپور خان قشلاقی حسین 297 19 5818 حمزه علی محمدی دیزجی رضا 290 20 1690 کریم میوه ور فریبا 36 21 930 غلامرضا پور رجائی سامان 37 22 6105 عزیز زندی شهین 38 23 12 علی  امیدی باورساد فرامرز 307 24 3294 محمد جلیلیان تهرانی سعیده 281 25 6664 غلامرضا دهقان طرزجانی محمد 44 26 7783 محمدعلی احمدی مینا 46 27 9641 عبدالحسین قصاب زاده عباس 47 28 301 جواد حدادی سحر 48 29 348 ابراهیم عظیمی بهزاد 49 30 شناسنامه نام پدر نام خانوادگی نام پرونده ردیف 1472 قدرت ا... فرساد امان ا... 52 31 2 علی سبحانی فر حسین 283 32 1822 حسین بصیری شقایق 55 33 639 محمدرضا تیمورخانی حسین 56 34 4498 نازعلی عاقل گیلچالانی مروج 58 35 4498 مصطفی سبزه کار شالکوئی مرتضی  59 36 3.242E+09 محمود عبدی اطهر مهرداد 60 37 918 سیدعلی حیدر زمانی سید محمد هادی 62 38 2343 محمد علی فلاحتی سلمان 64 39 227 سید آقا قوامیان سید داود 71 40 5101 غلامحسین افراسیاب المیرا 75 41 993 اسدالله فارسیجانی مهدی 78 42 11829 امان الله فرشید بهمن 79 43 1 محمود مظفری احمد 80 44 2041 ابراهیم طلوع اصل محمد 82 45 شناسنامه نام پدر نام خانوادگی نام پرونده ردیف 552 عوضعلی جلالی فر محمود 83 46 237 میر جلال قدیمی سید قربان 301 47 45321 یدالله پناهگاهی ویژه هادی 86 48 59375 محمدجواد درویشیان ناظم 286 49 232 حسین فلامرز روح الله 91 50 5631 ابوالفضل پهلوان زاده حسین 92 51 1988 محمد حسینقلی بهروز  95 52 17 محمد جباری فر علی اکبر 294 53 27479 محسن دسترنجی نژاد خامنه علیرضا 287 54 626 محمد ابراهیم نیک نهاد زهرا 98 55 4978 حسین مرآتی بهروز 100 56 721 محسن خلیلی سلماسی احمد 101 57 5070 منصور جان بیگلر امیر 103 58 513 حسن خلیل زاده لشگری محمد  104 59 4642 بایرام زمانی علیشاه فاطمه 106 60 شناسنامه نام پدر نام خانوادگی نام پرونده ردیف 124 محمد علی منانی ذکریا 109 61 7443 حسین گردش زاده علیرضا 110 62 2341 داود احمدی قاضی جهانی کریم 111 63 4768 حسین عباسیان کاظم 112 64 3924 میر محمد علی پور صالحی سید ابوالفضل 115 65 4225 اسرافیل تقی وند هابیل 116 66 90765 فخر الدین بلادی  سید محمد امین 118 67 8272 علی محسنی کلور مجید 119 68 599 امیر محسنی کلور  علی 120 69 4871 ابراهیم خلیل کفاشی داود 122 70 2694 فیروز نصرتی فریبرز 123 71 29420 غلامرضا سمساریان حسن 125 72 6839 عزت الله عظیمی سمیه 292 73 17667 برات ولی زاده علی اکبر  129 74 72 محمدعلی غنی زاده ضرغامی علی 131 75 شناسنامه نام پدر نام خانوادگی نام پرونده ردیف 390 سلیمان مقیمی اصل آیت ا... 135 76 1912 حسن معیری سعید 136 77 4624 ابوالقاسم فیالی داریوش 299 78 1 عزیز عزتی ارشتناب علی 138 79 661 تراب قربانپور دلیوند مرتضی 143 80 9505 رجبعلی ملک کوهی امیرهوشنگ  145 81 6064 سید عبدالرحمن مدنی سید مرآت 146 82 5495 مراد شهرآبادی مریم  148 83 38496 سید محمد افضلی سید جواد 149 84 22957 محمود شریفی صدر مجید 282 85 861 یعقوب علی ایمانی میکائیل 154 86 3 منصور رویین افضل 155 87 18017 قنبر دست برجن کوروش  157 88 795 عیسی دهنده رحمن 158 89 729 یوسف فوقانی شمرانی فرزین 159 90 شناسنامه نام پدر نام خانوادگی نام پرونده ردیف 17398 سید محمد جلیلی فراشاه سید محمود 161 91 1142 بهرام خرم قهفرخی اسماعیل 162 92 5433 داراب علی امیدی خدیجه 163 93 71 ابراهیم اتحاد کهنمویی رسول 165 94 614 محمود جلیلیان فرضعلی 166 95 1588 حسن پایداره محمدرضا 168 96 6 رمضانعلی جعفرنیای کمچاه اسماعیل  170 97 39872 سیدحسین کلوری زینت السادات 172 98 855 عباس  باوقار علی نودهی رضا 173 99 121 منوچهر خسروی حمید 175 100 1239 محسن متوکل بدری 176 101 1207 فریدون شادکام  مراد 177 102 1021 سید رضا عابدی سید احمد 180 103 4405 سید حسین روحانی پور معصومه 182 104 1103 فرخ خانزاده کلاشی صادق 183 105 شناسنامه نام پدر نام خانوادگی نام پرونده ردیف 10 امان الله محمود زاده ولی 185 106 283 فرخ عطایی خانم آغا  186 107 6006 محمد احمدی داوود 187 108 3078 صفت الله قربانی نصرالله 188 109 351 بابا آذریون  صاحبه 189 110 10023 سید محمد سید مصطفوی سید طه 192 111 4118 محمد نبی پوستینی علیرضا 304 112 1 موسی دشتگرد اسحق 197 113 19729 محمد برادران افتخاری پونه 198 114 14360 رحیم جعفرپور دواتگر علیرضا 203 115 466 نورعلی الله مرادی حمیدرضا 204 116 4490 مسعود بدایعی جعفر 296 117 967 احمد سفرچی فریدون 206 118 842 بلال قاسمی سعیدالله 208 119 11 حبیب الله احمدی صفدر 211 120 شناسنامه نام پدر نام خانوادگی نام پرونده ردیف 7242 ایوالله نیک نام ویند محمود 212 121 2041 خیرالله مهرانی اصل حمیدرضا 214 122 9183 عباس یاوری حامد 218 123 1036 حسین یکتاپور تبریزی شاهین 289 124 325 محمد حسن حمزهءی علیمحمد 220 125 807 یوسف محمودی یعقوب 221 126 1335 اکبر وشکینی محمد علی 224 127 4728 ابراهیم فرهانیان مقدم بابک 225 128 740 محمدرضا خواجه علی رحمت الله 226 129 481 ولی معین فر زهرا 228 130 8 محمد رضا یوسفی مجتبی 229 131 326 محمد حسن قره جه داغی پور مجید 231 132 616 هدایت آقا بابازاده حمید 234 133 122 نصیر میربیگی حسن 239 134 4557 اصغر طاهری مهدی 241 135 شناسنامه نام پدر نام خانوادگی نام پرونده ردیف 644 حجت الله مرادبیگی علیرضا 302 136 2164 محمدشعبان سوداگری ابوالفضل 243 137 15443 رحیم سلیمی طرنابی امیر 245 138 944 محمدرضا فایض زاده عادل 248 139 3606 قربانعلی امیری مهدی 249 140 20118 فرج ا... صالح شهین 250 141 24203378 علی اکبر صالح زهرا 253 142 120 جعفر اصل حمدا... نیا مجتبی 254 143 2324 محمدرضا صادقی شبستری محمد صادق 256 144 21019 یوسف آقاجانی بهزاد 257 145 331 عبدالعلی عبداللهی شاپور 259 146 5115 الهویردی رحمتی ناصر 260 147 410 عبدا... صیفوری سوسن 264 148 1771 خدایار عنایت راد عادل 291 149 7476 مقصود پورمحمد باغبانیان علیرضا 270 150 شناسنامه نام پدر نام خانوادگی نام پرونده ردیف 15026 آیت ا... میرزایی محسن 272 151 126 محمدتقی رستم پور وحید 273 152 544 تراب زادمقدس کهنه سری انوش 274 153 163 ناصر سیری نریمان 275 154 5509 مجتبی میرزایی مهران 277 155 2449 حسین علی شمسی پور سیامک 279 156

/ 0 نظر / 17 بازدید