مدرسه سازی در پرند

تفاهم نامه همکاری وزارتخانه های آموزش و پرورش و مسکن و شهرسازی برای ساخت30 مدرسه در پرند ، هشتگرد و پردیس امضا شد که از این تعداد 12 باب به شهر جدید پرند اختصاص دارد.

مدیرکل نوسازی توسعه و تجهیز استان تهران در مصاحبه با خبرنگار ما با اعلام این خبر افزود: بر اساس این تفاهم نامه ، ایجاد اسکلت و سقف این مدارس برعهده وزارت مسکن و شهرسازی و تکمیل آن از محل اعتبارات استانداری برعهده سازمان نوسازی ، تجهیز و توسعه مدارس است. امان الله عباسی گفت: ساخت این مدارس از هفته آینده آغاز می شود و اگر وزارت مسکن و شهرسازی تا پایان امسال ایجاد سقف و اسکلت بندی را به پایان رساند ، این مدارس تا ابتدای مهر سال90 تکمیل و آماده بهره برداری می شود.
وی اعتبار مصوب برای ساخت هر یک از این مدارس را یک و نیم میلیارد تومان و در مجموع 45 میلیارد تومان اعلام کرد. استاندار تهران نیز پیش تر از امضای توافقنامه این استانداری با وزارت آموزش و پرورش و سازمان نوسازی مدارس برای تجهیز500 مدرسه لازم به توجه در شهر تهران خبر داده بود. بر اساس این توافق نامه مقرر شد چهار میلیارد تومان برای عمران این مدارس و نیز تجهیز آن ها به وسایل آموزشی ، کمک آموزشی و نیز اختصاص یابد

/ 0 نظر / 9 بازدید