تحویل واحدهای کوزو

  • مراحل تحویل واحد
  • دریافت معرفی نامه از مدیر عامل
  • مراجعه به سالن 3 شرکت عمران پرند
  • انتخاب واحد و امضای قرارداد
  • مراجعه بعد از15روز وتحویل قرارداد و مراجعه به قسمت فروش اقساطی بانک
  • وارائه سفته به همراه ضامن که افراد درجه یک خانواده باشد
  • پس از دریافت اس ام اس مراجعه به بانک و تحویل کارت قسط وام و مراجعه به
  • سالن2 و امضای قرارداد اجاره زمین و مراجعه به سالن3 و دریافت نامه تحویل کلید
  • و سپس مراجعه به شرکت کوزو وتحویل کلید پس از ارائه نامه محضر
  • حدود 100نفر از اعضای این تعاونی از واحدهای کوزو تحویل گرفته اند.
/ 1 نظر / 17 بازدید
افشار

http://old.ninisite.com/clubs/detail.asp?clubID=14301&ChatDate=22-6-1393&postID=64111560 کلوپ ساکنین مسکن مهر پرند در لینک بالا گروه مسکن مهر پرند در وایبر و واتس آپ 092124005541