پرند

نگاهی به شهر جدید پرند:

شهر جدید پرند بزرگترین شهر جدید ایران است که بهدلیل نزدیکی به فرودگاه و شهر تهران ، هوای پاک
تابستان های خنک و زمستانهایملایم ، ساخت و سازهای مرغوب و مقاوم نمایشگاه بین المللی اکسپو ،
راه آهناختصاصی مترو ، پارک آبی ، دریاچه مصنوعی
، پارک دیزنی لند ، ورزشگاه اختصاصیو.....مورد توجه خاص مسئولان ومردم قرار گرفته است ،
در حال حاضر برای پرند 15فاز پیش بینی و طراحی شده
که در صورت تکمیل مساحت پرند به 21000 هکتار(یک سومشهر تهران)و جمعیت آن نیز به دو نیم میلیون نفر
خواهد رسید به طوریکه در آیندهنزدیک پرند به دومین شهر بزرگ ایران وبزرگتر از شهر های نظیر کرج-مشهد
ویاتبریز مبدل خواهد شد.

/ 0 نظر / 8 بازدید