انتخاب واحد شرکت کیسون
ساعت ۳:۳۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۸ امرداد ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
  • اعضای محترم باید به شرکت عمران پرند سالن 2 مراجعه و نامه معرفی به بانک جهت شرکت کیسون دریافت نمایند و بعد از 2روز به سالن 3 جهت عقد قرارداد
  • مراجعه نمایند.
  • مسئولیت عدم مراجعه با عضو میباشد.