اعضای انصرافی
ساعت ۱٢:٢۸ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
  • اعضای محترم این تعاونی که تا کنون نسبت به تکمیل موجودی خود اقدام نکرده اندو مدارک لازم را ارائه ننموده اند عضو انصرافی محسوب میشوند.
  • این افراد ضمن تماس با مدیر عامل در خصوص عودت واریزی خود پس از کسر
  • هزینه های تعاونی طی 5سال گذشته اقدام نمایند.
  • کامرانی 09121965940