انحلال تعاونی
ساعت ۱٢:٢۳ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
  • مدیر عامل تعاونی پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ 16/03/91
  • درخواست انحلال را مصوب و پس از انتخاب اعضای هیئت تصفیه  مدارک لازم را
  • به اداره کل تعاون ارائه داده است.