تحویل واحدهای کیسون
ساعت ۱۱:۳٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
  • تعداد 60 نفر از اعضای این تعاونی از واحدهای کیسون تحویل خواهند گرفت
  • لیست اعضای فوق به واحد واگذاری شرکت عمران پرند ارائه و پس از تایید
  • به واحد کارگذاری ارسال و نسبت به اختصاص کد پروژه اقدام شده است
  • به محض اعلام شرکت کیسون اعضای فوق میتوانند به شرکت کیسون در فاز6
  • مراجعه وپس از بازدید از پروژه نسبت به انتخاب واحد اقدام وپس از تعیین قیمت
  • نسبت به واریز آن در حساب اختصاصی خود در بانک مسکن اقدام نموده و به سالن3 جهت عقد قرار داد مراجعه نماید.
  •