تحویل واحدهای کوزو
ساعت ۱۱:٢٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
  • مراحل تحویل واحد
  • دریافت معرفی نامه از مدیر عامل
  • مراجعه به سالن 3 شرکت عمران پرند
  • انتخاب واحد و امضای قرارداد
  • مراجعه بعد از15روز وتحویل قرارداد و مراجعه به قسمت فروش اقساطی بانک
  • وارائه سفته به همراه ضامن که افراد درجه یک خانواده باشد
  • پس از دریافت اس ام اس مراجعه به بانک و تحویل کارت قسط وام و مراجعه به
  • سالن2 و امضای قرارداد اجاره زمین و مراجعه به سالن3 و دریافت نامه تحویل کلید
  • و سپس مراجعه به شرکت کوزو وتحویل کلید پس از ارائه نامه محضر
  • حدود 100نفر از اعضای این تعاونی از واحدهای کوزو تحویل گرفته اند.