انتخاب بازرس
ساعت ۱۱:۱۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٥ آذر ۱۳۸٩  کلمات کلیدی:

دراخرین جلسه مجمع عمومی عادی که در تاریخ ٢٧/٠۴/١٣٨٩برگزار گردیدخانم زهرا دانائی فر به عنوان بازرس اصلی و اقای محسن قدسی زاده به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.