واحدهای آماده تحویل مسکن مهر
ساعت ٩:٠٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢ آذر ۱۳٩٠  کلمات کلیدی:
  • شرکت کوزو (ترکیه) 20هزار واحد با سرمایه خود ساخته و آماده تحویل می باشد.
  • چنانچه اعضای محترم این تعاونی تمایل به تحویل آن واحد ها دارند به دفتر تعاونی مراجعه نمایند.
  1. یک خوابه : 5/61 متر خالص با انباری: 98.200.000 ریال
  2. ""       ""        ""         بدون انباری: 76.660.000 ریال
  3. دو خوابه : 78 متر خالص با انباری    : 189.997.000 ریال
  4. """   """"       ""   "" بدون انباری    :166.730.000 ریال
  5. سه خوابه : 88 متر  خالص با انباری : 225.010.000 ریال
  6. """"     """"     """      بدون انباری  : 203.529.000 ریال

     کلیه واحد ها مبلغ 250.000.000 ریال وام با کارمزد 4 درصد

      و باز پرداخت 13 ساله و بصورت اقساط مساوی می باشد.