انتخابات
ساعت ٧:۳۸ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٩ مهر ۱۳٩٠  کلمات کلیدی:
  •  با توجه به اتمام مدت فعالییت اعضای هیئت مدیره این تعاونی نسبت به برگزاری
  • مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در اولین فرصت اقدام شده است.
  • چنانچه هریک از اعضای محترم این تعاونی تمایل به کاندید عضویت در هیئت مدیره
  • دارند به دفتر تعاونی مراجعه نمایند.