وام
ساعت ۱٢:٠۱ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۳٠ شهریور ۱۳٩٠  کلمات کلیدی:

بزودی اعضایی که واریزی خودرا کامل نموده اند حهت دریافت وام به بانک معرفی خواهندشد.