انتخاب بازرسان
ساعت ٥:۱٧ ‎ب.ظ روز شنبه ۱ امرداد ۱۳٩٠  کلمات کلیدی:

با توجه به اینکه مدت مسئولیت بازرسان این تعاونی به اتمام رسیده است در

اولین فرصت مجمع عمومی  عادی بطور فوق العاده بر گزار خواهد شد. مستدعی

است اعضای محترم جهت اطلاع از کاندیداها به دفتر تعاونی مراجعه نمایند.