اعضای مرحله پنجم
ساعت ۱٢:٥۱ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٠ خرداد ۱۳٩٠  کلمات کلیدی:

اسامی اعضائیکه وارد مرحله پنجم شده اند وبالا ترین امتیاز را کسب نموده اند و میتوانند واحد مسکونی خود را انتخاب نمایند و در اولویت واگذازی خواهند بود.


ردیف نام نام خانوادگی مبلغ واریزی (ریال)
1 جهانگیر گلچین 142.100.000
2 حسین یاور نژاد 136.000.000
3 محمد مهدی شهری پور 134.000.000
4 حامد پورسمیله 133.500.000
5 امین عامری قصرالدشتی 131.500.000
6 امیر محمد رحیمی آشتیانی 131.500.000
7 علی اکبر محمدی دوست 130.500.000
8 محمدرضا نظری هنزایی 130.500.000
9 شهناز امین دخت 130.000.000
10 وانک می یانگ وانگ 130.000.000
11 بهزاد کاظمی 130.000.000
12 سعید شاطر زاده 130.000.000
13 ایرج میرمیری 130.000.000
14 زهرا عشقی 130.000.000
15 مهدی یزدان یار 130.000.000
16 احمد رضا رضوانی 130.000.000
17 وهاب علیزاده 130.000.000
18 امیر حسین کیانیان 130.000.000
19 بهرام احمدی گوفلی 130.000.000
20 رحمان ابراهیم زاده 130.000.000
21 مجید علیخانی 130.000.000
22 سهراب طهوری زاده 130.000.000
23 مریم هیلی 130.000.000
24 فریدون مرادپور 130.000.000
25 غلامرضا کشمیری 130.000.000
26 حسین زارعی منفرد 130.000.000
27 محمد علی غلامزاده سیستانی 130.000.000
28 هما قایدی 127.100.000
29 محبوبه السادات طباطبایی 120.500.000
30 حسام دادور 120.000.000
31 محمود نقدی 120.000.000
32 سپیده راپل 111.000.000