اعضای مرحله چهارم
ساعت ۱٢:٤۳ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٠ خرداد ۱۳٩٠  کلمات کلیدی:

اسامی اعضائیکه وارد مرحله چهارم شده اند و از امتیاز لازم برخوردارند 

و میتوانند واحد مسکونی خود را انتخاب نمایند و در اولویت واگذازی خواهند بود.


ردیف نام نام خانوادگی مبلغ واریزی (ریال)
1 حسین ربیعی 110.000.000
2 طاهره اکبری آهنگر 109.000.000
3 یوسف حیدری 104.000.000
4 منیر درویشوند 103.000.000
5 احسان قاسم آبادی 100.500.000
6 علی مهد لویی 100.000.000
7 حسن آقایی قهرودی 100.000.000
8 هاجر حسن زاده 100.000.000
9 احمد علی بیگی 100.000.000
10 مهدی پورزادی 100.000.000
11 کریم واحدی 100.000.000
12 صادق نوروزی 95.500.000
13 بهروز مریخی 93.000.000
14 احسان هرمزی 91.500.000