اعضای مرحله سوم
ساعت ۱٢:۳۳ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٠ خرداد ۱۳٩٠  کلمات کلیدی:

اسامی اعضائیکه وارد مرحله سوم شده اند وچنانچه نسبت به واریزی خود

در موعد مقرر که اعلام خواهد شد اقدام نمایند ضمن اینکه وارد مرحله چهارم

 خواهند شد از امتیاز لازم برخوردار شده و میتوانند واحد مسکونی خودرا

انتخاب نمایند.


ردیف نام نام خانوادگی مبلغ واریزی (ریال)
1 جلال نجفی 90.000.000
2 سید شهرام قانعی 90.000.000
3 ایمان جبلی 90.000.000
4 مهدی ابراهیم نژاد 86.000.000
5 علی بهار مست 85.000.000
6 جعفر افشار نجفی 84.000.000
7 هادی بیات 83.000.000
8 عباس قیاسی 82.500.000
9 محمد حسین شهنازی 82.000.000
10 منصور پرواس 81.000.000
11 عباس ظفر دعاگو 80.000.000
12 علیرضا باقری شبستری 80.000.000
13 محمد تقی کریم زاده رغبتی 77.500.000
14 عباس شعیبی 75.000.000
15 احمد امیدی 73.500.000
16 کبری حقیقت 73.000.000
17 سید محسن سید علیزاده 7.1000.000