اعضای مرحله دوم
ساعت ۱٢:٢۳ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٠ خرداد ۱۳٩٠  کلمات کلیدی:

اسامی اعضائیکه وارد مرحله دوم شده وچنانچه در موعد مقرر اعلام شده

واریزی خود را به حد نصاب برسانند وارد مزحله سوم خواهند شد.


ردیف نام نام خانوادگی مبلغ واریزی (ریال)
1 محسن لشگری 70.000.000
2 محرم آقاپور نهر 70.000.000
3 حسن زارعی داریان 70.000.000
4 علیمحمد غلامی نتاج 70.000.000
5 روشنک موید 70.000.000
6 سید احمد قرشی 70.000.000
7 خسرو حسنی کلخوران 70.000.000
8 حسن شفایی کسایی 70.000.000
9 رضا یارمحمدی قلعه رودخانی 70.000.000
10 معصومه صادقی قلعه چی 70.000.000
11 راویه حسن زاده قره لر 70.000.000
12 محمد حسین شاپوری 70.000.000
13 قسیم شمسی 70.000.000
14 حسین بشیری 68.000.000
15 عبدا... شایگان 68.000.000
16 ابراهیم کیوان 68.000.000
17 عباس عسگری 67.500.000
18 محسن قدسی زاده 67.500.000
19 هادی رحمانی 65.000.000
20 فرنوش شهبازی 65.000.000
21 فرامرز شهبازی 65.000.000
22 سید مجید طباطبایی 63.000.000
23 محمد رضا ولد خانی 62.000.000
24 سید علی طبسی 61.000.000
25 فاطمه خزایی مهربانی 60.000.000
26 زیور آقاجانی 60.000.000
27 حسین داوری 58.500.000
28 مهدی داوری 58.000.000
29 زهرا فیض دهقان 57.500.000
30 سیروان متی پور 50.000.000
31 الهه کمرانی 50.000.000
32 حسین نظری کهنگی 50.000.000
33 حشمت ا... بصیر 48.000.000
34 قاسم سرلک چیوا 48.000.000
35 امیر فتحعلی 47.500.000
36 فرهاد عقلی وانقی 46.000.000
37 حمید رضا ساسان فر 45.500.000
38 محمود نوروزی صفا 45.000.000
39 صدیقه شریعتمدار فاروجی 45.000.000
40 داوود ملکی 45.000.000
41 عذرا هادی 40.000.000
42 محمد ترک زبان 40.000.000
43 علیرضا درودیان 39.500.000
44 پرویز ابوطالبی 39.000.000
45 احسان یوسف زاده 38.000.000
46 ارستون وطن پرست 38.000.000
47 بهرام فروزنده فر 38.000.000
48 ماندانا قربانی 38.000.000
49 عبدالمجید مرتضایی دالنجان 37.500.000
50 اسماعیل کریمی رینه 36.000.000
51 حسین نسل تقی 36.000.000
52 گلناز مرادی 36.000.000
53 نیلوفر ریحانی 36.000.000
54 محسن افشار نجفی 36.000.000
55 نسرین کامرانی خواه 35.000.000
56 پدرام ملکی 35.000.000
57 سعید زند نژاد 35.000.000
58 فخرالدین زال بیگی 33.000.000
59 سعید فیاض 32.000.000
60 مرتضی شمس 31.000.000
61 مجید رضا کامرانی شریف 31.000.000
62 امیر حسین استکی 30.500.000