اطلاعیه جدید
ساعت ۱۱:۳٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٠  کلمات کلیدی:

به موجب ابلاغیه ای که ذر تاریخ ١۶/٠٣/١٣٩٠ بدفتر این تعاونی ارسال شده است

قدرالسهم هریک از اعضای تعاونی بابت هزینه احداث واحد مسکونی متعلقه

مبلغ ١٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ریال اعلام گردیده است.بدیهی است مبلغ فوق مطابق

برنامه زمانبندی شده وپیشرفت فیزیکی پروژه این تعاونی بطور ماهیانه به

حساب شرکت سازنده (کیسون) واریز خواهد شدتا در زمان مقرر پروژه را

به پایان رسانده و تحویل تعاونی نماید.ضمناً  با احتساب مبالغ مربوط به

هزینه های آماده سازی زمین و انشعابات و سهام تعاونی و حق عضویت

و طراحی و تهیه نقشه های ساختمانی و اخذ پروانه ساختمان و........

کلاً حدود ١٣٠.٠٠٠.٠٠٠ ریال برآورد میشود.در پی اعتراض هیئت مدیره

این تعاونی نسبت به تغییر مبالغی که قبلاً اعلام شده بود مسئو لین

شرکت عمران پرند و مسکن مهر استان توجیه نموده اندکه آن مبالغ

مربوط به شرکتهای سنتی ساز بوذه و شرکت کیسون  پروژه را بصورت

صنعتی سازی ادامه خواهد داد.هیئت مدیره این تعاونی مراتب اعتراض

و ناهماهنگی مسئولین ادارات مربوطه در این خصوص را پی گیری خواهد

نمود.