آدرس جدید دفتر تعاونی
ساعت ۱۱:۳٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٠  کلمات کلیدی:
  • از تاریخ ١٨/٠٢/١٣٩٠ دفتر تعاونی به محل جدید منتقل خواهد شد.
  • اعضای محترم از تاریخ فوق به دفتر جدید مراجعه نمایند.
  • فلکه دوم صادقیه خ آیت ا... کاشانی ابتدای خ جنت آباد -
  • مرکز خرید مریم طبقه دوم شماره ١٠٣ .
  • تلفن : ۴۴٠٨١۶٧٠ 
  • همراه : ٠٩٣٩١٩۶۵٩۴٠  -  ٠٩١٢١٩۶۵٩۴٠