اعضای رزرو
ساعت ۱٢:۳٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٩ فروردین ۱۳٩٠  کلمات کلیدی:
  • اعضائی که مبلغ 48.000.000 ریال را تا آخر سال 1389 واریز نکرده اند
  • و وضعیت واریزی آینده آنها مبهم و نا مشخص است وطبق برنامه ریزی
  • تعاونی عمل نکرده اند به عنوان اعضای رزرو می باشند.
  • چنانجه اعضای فوق تا آخر فروردین 1390 جهت روشن شدن وضعیت
  • واریزی خود به دفتر تعاونی مراجعه ننمایند این تعاونی هیچگونه مسئولیتی
  • در خصوص ارائه تسهیلات لازم به آنها نخواهد داشت و به عنوان انصرافی-
  • معرفی خواهند شد.