هزینه آب و برق و فاضلاب
ساعت ۱۱:٥۸ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸٩  کلمات کلیدی:
  • طی ابلاغیه جدید اعضای محترم باید تاآخر بهمن ماه سال ٨٩ مبالغ
  • مورد نظر اعلام شده را واریز نمایند:
  • هزینه انشعاب برق اختصاصی هر واحد: ٢٠٠٠.٠٠٠ ریال
  • هزینه انشعاب آب و فاضلاب هر واحد   : ٧٠٠٠.٠٠٠ ریال
  • هزینه اشتراک یک خط تلفن               : ۵٠٠.٠٠٠ ریال
  •         جمعاً                                    : ٩۵٠٠.٠٠٠ ریال