واریری اعضا
ساعت ۱:٢٦ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٩  کلمات کلیدی:
  • اعضای محترم باید از بهمن ماه ١٣٨٩ وآغاز مرحله دوم ساخت (بعداز مرحله اول فونداسیون)بطور ماهیانه مبالغ افساط خودرا به حساب تعاونی واریز نمایند.
  • حداقل واریزی افراد تاآخر دی ماه سال ١٣٨٩ باید مبلغ ٣٨.٠٠٠.٠٠٠ریال باشد.
  • حداقل واریزی اعضا ماهیانه باید ده میلیون ریال معادل (یک میلیون تومان)باشد.
  • تعاونی باید به محض اعلام وزارت مسکن مبالغ مورد درخواست را به حساب شرکت سازنده منتقل نمایدتا روند ساخت پروژه دچار وقفه نگردد.
  • اعضائی که نتوانند طبق این اطلاعیه عمل نمایند بمنزله انصراف وی از تعاونی
  • و تسهیلات مسکن مهر تلقی و تعاونی موظف خواهد بود عضو واجد شرایط جدید جایگزین وی نماید.بدیهی است مسئولیت هرگونه خسارت و عواقب آن به عهده
  • عضوی است که به تعهداتش عمل نکرده است.