آماده سازی زمین تعاونی
ساعت ۱٢:٢٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٧ دی ۱۳۸٩  کلمات کلیدی:
  • زمینهای واگذار  شده به این تعاونی توسط شرکت مولدینگ که زیر نظر
  •  اتحادیه فرهنگیان است در حال آماده سازی محوطه ها و خیابان ها 
  • و جدول گذاری و انشعابات می باشدو به ازای هر نفر مبلغ ده میلیون
  •  ریال به حساب اتحادیه فرهنگیان در بهمن ماه سال ٨٨ واریز شده است.