عضو فعال
ساعت ۱:۱٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٥ دی ۱۳۸٩  کلمات کلیدی:
  • اعضایی هستند که مبلغ حق عضویت (۵٠٠٠٠٠ریال) و مبلغ آماده سازی -
  • (١٠٠٠٠٠٠٠ ریال) و بابت هزینه های تعاونی مبلغ (٢۵٠٠٠٠٠ ریال)  را واریز-
  •  و واریزی آنها زیر ٣٨٠٠٠٠٠٠ ریال میباشد.