عضو واجد شرایط فعال
ساعت ۱٢:۳٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٥ دی ۱۳۸٩  کلمات کلیدی:

به اعضایی گفته میشود: که مبلغ حق عضویت و سهام تعاونی(۵٠٠.٠٠٠ریال)و مبلغ ٢۵٠٠.٠٠٠ریال بابت هزینه های تعاونی تاآخر سال ١٣٨٩ (بر اساس تصویب آن در آخرین مجمع عمومی) و همچنین مبلغ ١٠.٠٠٠.٠٠٠ریال جهت آماده سازی و مبلغ ٢۵٠٠٠.٠٠٠ریال بابت هزینه مرحله اول ساخت وپرداخت اقساط ادامه پروژه را به حساب تعاونی در بانک توسعه تعاون واریز نموده اند.