تعریف انواع عضویت در تعاونی
ساعت ۱:۱٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٦ دی ۱۳۸٩  کلمات کلیدی:
  • عضو غیر فعال
  • عضو فعال
  • عضو واجد شرایط
  • عضو واجد شرایط فعال