فعالیت تعاونی
ساعت ۱٢:۳٠ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٦ آذر ۱۳۸٩  کلمات کلیدی:

این تعاونی با نظارت عالیه مدیر عامل محترم وهیئت مدیره نسبت به انحام امور جاری از قبیل پیگیری عملیات ساخت وساز با مراجعه مکرر به دفتر مسکن مهر استان تهران و اداره کل تعاون و سازمان مسکن وشهرسازی و......همچنین تهیه و ارائه مدارک لازم به ادارات ذیربط و بازدید دوره ای از محل پروژه واقع در فاز ۶ پرند و تماسهای مکرر با اعضای فعال جهت واریزی مبالغ تعیین شده و تکمیل پرونده اعضای جدید که جایگزین اعضای انصرافی شده اندو......گوشه ای از این فعالییت ها میباشد.