نگاهی به شهر جدید پرند:

شهر جدید پرند بزرگترین شهر جدید ایران است که به دلیل نزدیکی به فرودگاه و شهر تهران ، هوای پاک
تابستان های خنک و زمستانهای ملایم ، ساخت و سازهای مرغوب و مقاوم نمایشگاه بین المللی اکسپو ،
راه آهن اختصاصی مترو ، پارک آبی ، دریاچه مصنوعی
، پارک دیزنی لند ، ورزشگاه اختصاصی و.....مورد توجه خاص مسئولان ومردم قرار گرفته است ،
در حال حاضر برای پرند 15 فاز پیش بینی و طراحی شده
که در صورت تکمیل مساحت پرند به 21000 هکتار(یک سوم شهر تهران)و جمعیت آن نیز به دو نیم میلیون نفر
خواهد رسید به طوریکه در آینده نزدیک پرند به دومین شهر بزرگ ایران وبزرگتر از شهر های نظیر کرج-مشهد
ویا تبریز مبدل خواهد شد.