هرچند که با هدف تسریع در ساخت متروی شهر پرند، عملیات احداث ساخت آن بین دو وزارتخانه راه و مسکن و نیز نهاد شهرداری تقسیم شده است،  وزارت مسکن تعهد به مسوولیت خود در این زمینه را علاوه بر اینکه اطلاع رسانی می کند، به صورت مناسب جلو برده است.
جمشید نورصالحی، معاون وزیر مسکن در گفت وگو با پایگاه اطلاع رسانی وزارت مسکن در این باره اظهار داشت: عملیات فاز اول خط متروی شهر جدید هشتگرد تا پایان خرداد ماه سال آینده به اتمام می رسد و ساخت 5/17 کیلومتر سهم وزارت مسکن و شهرسازی از خط متروی شهر جدید پرند نیز تا اواخر سال آینده خاتمه می یابد.
بر اساس تقسیم مسوولیتی که در مورد عملیات اجرایی متروی پرند صورت گرفته است، فاز اول آن یعنی حرم مطهر تا کیلومتر 20 توسط شهرداری تهران، فاز دوم که از کیلومتر 20 تا 5/32 است توسط وزارت راه و فاز سوم نیز که از کیلومتر 5/32 تا 50 است به وزارت مسکن محول شده است. با توجه به حجم اعظم ساخت وسازهای مسکن مهر و نیز اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها، راه اندازی متروی پرند بیش از پیش ضرورت پیدا کرده است. به خصوص اینکه با استقرار 100 هزار خانوار در این شهر تقاضای سفر به تهران افزایش پیدا می کند.