متقاضیانی که مبلغ ده میلیون ریال آماده سازی زمین را واریز نکرده اند در تعاونی مسکن مهر ٣٣ منطقه ٥
 
شناسنامه نام پدر نام خانوادگی نام پرونده ردیف
14117 مجتبی علوی سید جمال 1 1
620 حسین اسدزاده عباس 303 2
820 محمد سیجانی علیمحمد 3 3
1678 ابوالقاسم آوه ئی حجت 4 4
161 مهدی یغمائی صراحی 5 5
210 محمد نقی اسماعیل زاده مهناز 9 6
2813 کریم صفاریان احسان 10 7
607 محمد حسین زاهدی ونجان سیروس 15 8
7744 علی اکبر جباری فر سعید 293 9
8614 نصرت الله خمیس آبادی علیرضا 21 10
21732 علیمحمد سیجانی سمیرا 22 11
1.364E+09 مجید حبیبی زاد نوین نفیسه 23 12
20004 شعبان شیرانی علی 27 13
9 اکبر جعفری علیرضا 28 14
1999 حسن کریمی صومعه افشین 29 15
شناسنامه نام پدر نام خانوادگی نام پرونده ردیف
3563 منصور پارسائی پیام 31 16
909 اسماعیل مهدی پور پیر بازاری فرشته 32 17
652 یعقوبعلی رجبی طهرانی محمود 33 18
6597 قال اوغلان احمدپور خان قشلاقی حسین 297 19
5818 حمزه علی محمدی دیزجی رضا 290 20
1690 کریم میوه ور فریبا 36 21
930 غلامرضا پور رجائی سامان 37 22
6105 عزیز زندی شهین 38 23
12 علی  امیدی باورساد فرامرز 307 24
3294 محمد جلیلیان تهرانی سعیده 281 25
6664 غلامرضا دهقان طرزجانی محمد 44 26
7783 محمدعلی احمدی مینا 46 27
9641 عبدالحسین قصاب زاده عباس 47 28
301 جواد حدادی سحر 48 29
348 ابراهیم عظیمی بهزاد 49 30
شناسنامه نام پدر نام خانوادگی نام پرونده ردیف
1472 قدرت ا... فرساد امان ا... 52 31
2 علی سبحانی فر حسین 283 32
1822 حسین بصیری شقایق 55 33
639 محمدرضا تیمورخانی حسین 56 34
4498 نازعلی عاقل گیلچالانی مروج 58 35
4498 مصطفی سبزه کار شالکوئی مرتضی  59 36
3.242E+09 محمود عبدی اطهر مهرداد 60 37
918 سیدعلی حیدر زمانی سید محمد هادی 62 38
2343 محمد علی فلاحتی سلمان 64 39
227 سید آقا قوامیان سید داود 71 40
5101 غلامحسین افراسیاب المیرا 75 41
993 اسدالله فارسیجانی مهدی 78 42
11829 امان الله فرشید بهمن 79 43
1 محمود مظفری احمد 80 44
2041 ابراهیم طلوع اصل محمد 82 45
شناسنامه نام پدر نام خانوادگی نام پرونده ردیف
552 عوضعلی جلالی فر محمود 83 46
237 میر جلال قدیمی سید قربان 301 47
45321 یدالله پناهگاهی ویژه هادی 86 48
59375 محمدجواد درویشیان ناظم 286 49
232 حسین فلامرز روح الله 91 50
5631 ابوالفضل پهلوان زاده حسین 92 51
1988 محمد حسینقلی بهروز  95 52
17 محمد جباری فر علی اکبر 294 53
27479 محسن دسترنجی نژاد خامنه علیرضا 287 54
626 محمد ابراهیم نیک نهاد زهرا 98 55
4978 حسین مرآتی بهروز 100 56
721 محسن خلیلی سلماسی احمد 101 57
5070 منصور جان بیگلر امیر 103 58
513 حسن خلیل زاده لشگری محمد  104 59
4642 بایرام زمانی علیشاه فاطمه 106 60
شناسنامه نام پدر نام خانوادگی نام پرونده ردیف
124 محمد علی منانی ذکریا 109 61
7443 حسین گردش زاده علیرضا 110 62
2341 داود احمدی قاضی جهانی کریم 111 63
4768 حسین عباسیان کاظم 112 64
3924 میر محمد علی پور صالحی سید ابوالفضل 115 65
4225 اسرافیل تقی وند هابیل 116 66
90765 فخر الدین بلادی  سید محمد امین 118 67
8272 علی محسنی کلور مجید 119 68
599 امیر محسنی کلور  علی 120 69
4871 ابراهیم خلیل کفاشی داود 122 70
2694 فیروز نصرتی فریبرز 123 71
29420 غلامرضا سمساریان حسن 125 72
6839 عزت الله عظیمی سمیه 292 73
17667 برات ولی زاده علی اکبر  129 74
72 محمدعلی غنی زاده ضرغامی علی 131 75
شناسنامه نام پدر نام خانوادگی نام پرونده ردیف
390 سلیمان مقیمی اصل آیت ا... 135 76
1912 حسن معیری سعید 136 77
4624 ابوالقاسم فیالی داریوش 299 78
1 عزیز عزتی ارشتناب علی 138 79
661 تراب قربانپور دلیوند مرتضی 143 80
9505 رجبعلی ملک کوهی امیرهوشنگ  145 81
6064 سید عبدالرحمن مدنی سید مرآت 146 82
5495 مراد شهرآبادی مریم  148 83
38496 سید محمد افضلی سید جواد 149 84
22957 محمود شریفی صدر مجید 282 85
861 یعقوب علی ایمانی میکائیل 154 86
3 منصور رویین افضل 155 87
18017 قنبر دست برجن کوروش  157 88
795 عیسی دهنده رحمن 158 89
729 یوسف فوقانی شمرانی فرزین 159 90
شناسنامه نام پدر نام خانوادگی نام پرونده ردیف
17398 سید محمد جلیلی فراشاه سید محمود 161 91
1142 بهرام خرم قهفرخی اسماعیل 162 92
5433 داراب علی امیدی خدیجه 163 93
71 ابراهیم اتحاد کهنمویی رسول 165 94
614 محمود جلیلیان فرضعلی 166 95
1588 حسن پایداره محمدرضا 168 96
6 رمضانعلی جعفرنیای کمچاه اسماعیل  170 97
39872 سیدحسین کلوری زینت السادات 172 98
855 عباس  باوقار علی نودهی رضا 173 99
121 منوچهر خسروی حمید 175 100
1239 محسن متوکل بدری 176 101
1207 فریدون شادکام  مراد 177 102
1021 سید رضا عابدی سید احمد 180 103
4405 سید حسین روحانی پور معصومه 182 104
1103 فرخ خانزاده کلاشی صادق 183 105
شناسنامه نام پدر نام خانوادگی نام پرونده ردیف
10 امان الله محمود زاده ولی 185 106
283 فرخ عطایی خانم آغا  186 107
6006 محمد احمدی داوود 187 108
3078 صفت الله قربانی نصرالله 188 109
351 بابا آذریون  صاحبه 189 110
10023 سید محمد سید مصطفوی سید طه 192 111
4118 محمد نبی پوستینی علیرضا 304 112
1 موسی دشتگرد اسحق 197 113
19729 محمد برادران افتخاری پونه 198 114
14360 رحیم جعفرپور دواتگر علیرضا 203 115
466 نورعلی الله مرادی حمیدرضا 204 116
4490 مسعود بدایعی جعفر 296 117
967 احمد سفرچی فریدون 206 118
842 بلال قاسمی سعیدالله 208 119
11 حبیب الله احمدی صفدر 211 120
شناسنامه نام پدر نام خانوادگی نام پرونده ردیف
7242 ایوالله نیک نام ویند محمود 212 121
2041 خیرالله مهرانی اصل حمیدرضا 214 122
9183 عباس یاوری حامد 218 123
1036 حسین یکتاپور تبریزی شاهین 289 124
325 محمد حسن حمزهءی علیمحمد 220 125
807 یوسف محمودی یعقوب 221 126
1335 اکبر وشکینی محمد علی 224 127
4728 ابراهیم فرهانیان مقدم بابک 225 128
740 محمدرضا خواجه علی رحمت الله 226 129
481 ولی معین فر زهرا 228 130
8 محمد رضا یوسفی مجتبی 229 131
326 محمد حسن قره جه داغی پور مجید 231 132
616 هدایت آقا بابازاده حمید 234 133
122 نصیر میربیگی حسن 239 134
4557 اصغر طاهری مهدی 241 135
شناسنامه نام پدر نام خانوادگی نام پرونده ردیف
644 حجت الله مرادبیگی علیرضا 302 136
2164 محمدشعبان سوداگری ابوالفضل 243 137
15443 رحیم سلیمی طرنابی امیر 245 138
944 محمدرضا فایض زاده عادل 248 139
3606 قربانعلی امیری مهدی 249 140
20118 فرج ا... صالح شهین 250 141
24203378 علی اکبر صالح زهرا 253 142
120 جعفر اصل حمدا... نیا مجتبی 254 143
2324 محمدرضا صادقی شبستری محمد صادق 256 144
21019 یوسف آقاجانی بهزاد 257 145
331 عبدالعلی عبداللهی شاپور 259 146
5115 الهویردی رحمتی ناصر 260 147
410 عبدا... صیفوری سوسن 264 148
1771 خدایار عنایت راد عادل 291 149
7476 مقصود پورمحمد باغبانیان علیرضا 270 150
شناسنامه نام پدر نام خانوادگی نام پرونده ردیف
15026 آیت ا... میرزایی محسن 272 151
126 محمدتقی رستم پور وحید 273 152
544 تراب زادمقدس کهنه سری انوش 274 153
163 ناصر سیری نریمان 275 154
5509 مجتبی میرزایی مهران 277 155
2449 حسین علی شمسی پور سیامک 279 156