» انتخاب واحد شرکت کیسون :: یکشنبه ۸ امرداد ۱۳٩۱
» دفتر تعاونی :: دوشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩۱
» اعضای انصرافی :: دوشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩۱
» انحلال تعاونی :: دوشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩۱
» پایان کار تعاونی :: دوشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩۱
» راهنمایی واطلاع رسانی در خصوص کوزو و کیسون :: یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳٩۱
» تحویل واحدهای کیسون :: یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳٩۱
» تحویل واحدهای کوزو :: یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳٩۱
» ارسال مدارک :: پنجشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٠
» ثبت نام و تکمیل پرونده :: چهارشنبه ۳٠ آذر ۱۳٩٠
» واحدهای آماده تحویل مسکن مهر :: چهارشنبه ٢ آذر ۱۳٩٠
» کارتینگ پرند :: جمعه ۱۳ آبان ۱۳٩٠
» مدرسه در پرند :: جمعه ۱۳ آبان ۱۳٩٠
» راه های اصلی پرند :: جمعه ۱۳ آبان ۱۳٩٠
» واگذاری واحدهای تکمیلی :: جمعه ۱۳ آبان ۱۳٩٠
» وضعیت آب و برق وگاز در فاز 6 پرند :: جمعه ۱۳ آبان ۱۳٩٠
» آخرین خبرها در مورد پرند :: جمعه ۱۳ آبان ۱۳٩٠
» ثبت نام مسکن مهر :: جمعه ۱۳ آبان ۱۳٩٠
» بانک پرند :: جمعه ٢٩ مهر ۱۳٩٠
» انتخابات :: جمعه ٢٩ مهر ۱۳٩٠
» فعالییت تعاونی :: جمعه ٢٩ مهر ۱۳٩٠
» وام :: چهارشنبه ۳٠ شهریور ۱۳٩٠
» مراجعه به تعاونی :: سه‌شنبه ۱ شهریور ۱۳٩٠
» عکسهای جدید از پروژه 29/5/1390 :: سه‌شنبه ۱ شهریور ۱۳٩٠
» انتخاب بازرسان :: شنبه ۱ امرداد ۱۳٩٠
» حق عضویت :: شنبه ۱ امرداد ۱۳٩٠
» مراحل انجام پروژه :: جمعه ٢٠ خرداد ۱۳٩٠
» اعضای مرحله پنجم :: جمعه ٢٠ خرداد ۱۳٩٠
» اعضای مرحله چهارم :: جمعه ٢٠ خرداد ۱۳٩٠
» اعضای مرحله سوم :: جمعه ٢٠ خرداد ۱۳٩٠
» اعضای مرحله دوم :: جمعه ٢٠ خرداد ۱۳٩٠
» اطلاعیه جدید :: دوشنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٠
» واریزی اعضا :: یکشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩٠
» آدرس جدید دفتر تعاونی :: سه‌شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٠
» دانلود فیلم ساخت وساز در پرند :: جمعه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٠
» عکسهای جدید از پروژه در پرند تاریخ 28/01/1390 :: دوشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٠
» اعضای رزرو :: سه‌شنبه ٩ فروردین ۱۳٩٠
» تبریک سال نو :: شنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٩
» اعضایی که شرایط ادامه کار را دارند :: جمعه ٢٧ اسفند ۱۳۸٩
» هر نوع واریزی فقط به حساب تعاونی :: جمعه ۱۳ اسفند ۱۳۸٩
» هزینه آب و برق و فاضلاب :: چهارشنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸٩
» .تفاوت قیمت واحدها :: سه‌شنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٩
» واریری اعضا :: پنجشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٩
» مبلغ واریزی اعضای واجد شرایط :: یکشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٩
» اخرین اطلاعات از ساخت واحدهای مسکونی در پروژه فاز6 پرند توسط شرکت کیسون :: چهارشنبه ٢٩ دی ۱۳۸٩
» انجام فونداسیون پروژه این تعاونی در فاز 6پرند توسط شرکت کیسون. بازدید 28/10/89 :: چهارشنبه ٢٩ دی ۱۳۸٩
» آماده سازی زمین تعاونی :: دوشنبه ٢٧ دی ۱۳۸٩
» قابل توجه اعضای محترم تعاونی :: یکشنبه ٢٦ دی ۱۳۸٩
» شماره حساب :: سه‌شنبه ٧ دی ۱۳۸٩
» تعریف انواع عضویت در تعاونی :: دوشنبه ٦ دی ۱۳۸٩
» عضو غیر فعال :: یکشنبه ٥ دی ۱۳۸٩
» عضو فعال :: یکشنبه ٥ دی ۱۳۸٩
» عضو واجد شرایط :: یکشنبه ٥ دی ۱۳۸٩
» عضو واجد شرایط فعال :: یکشنبه ٥ دی ۱۳۸٩
» یکشنبه ٥ دی ۱۳۸٩ :: یکشنبه ٥ دی ۱۳۸٩
» ادزس شزکت تعاونی و تلفن :: جمعه ۳ دی ۱۳۸٩
» فعالیت تعاونی :: جمعه ٢٦ آذر ۱۳۸٩
» تفاهم نامه :: جمعه ٢٦ آذر ۱۳۸٩
» نظارت بر پروژه :: جمعه ٢٦ آذر ۱۳۸٩
» قرارداد :: جمعه ٢٦ آذر ۱۳۸٩
» اعضای غیر فعال :: جمعه ٢٦ آذر ۱۳۸٩
» اخرین تغییرات شرکت :: پنجشنبه ٢٥ آذر ۱۳۸٩
» انتخاب بازرس :: پنجشنبه ٢٥ آذر ۱۳۸٩
» مراجعه اعضای تعاونی مهر33 به دفتر تعاونی :: پنجشنبه ٢٥ آذر ۱۳۸٩
» معرفی اعضای هیئت مدیره :: پنجشنبه ٢٥ آذر ۱۳۸٩