دفتر تعاونی
ساعت ۱:٠٤ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
 • به دلیل اتمام قرارداد دفتر تعاونی تعطیل شده است.
 • این تعاونی در سال91 بابت هزینه های تعاونی هیچ مبلغی دریافت نکرده است.
 • مدیر عامل تا تحویل واحدهای کیسون در پرند فعالیت دارد.

 
اعضای انصرافی
ساعت ۱٢:٢۸ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
 • اعضای محترم این تعاونی که تا کنون نسبت به تکمیل موجودی خود اقدام نکرده اندو مدارک لازم را ارائه ننموده اند عضو انصرافی محسوب میشوند.
 • این افراد ضمن تماس با مدیر عامل در خصوص عودت واریزی خود پس از کسر
 • هزینه های تعاونی طی 5سال گذشته اقدام نمایند.
 • کامرانی 09121965940

 
انحلال تعاونی
ساعت ۱٢:٢۳ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
 • مدیر عامل تعاونی پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ 16/03/91
 • درخواست انحلال را مصوب و پس از انتخاب اعضای هیئت تصفیه  مدارک لازم را
 • به اداره کل تعاون ارائه داده است.

 
پایان کار تعاونی
ساعت ۱٢:٠۳ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
 • پس از اعلام شرکت عمران پرند مدیر عامل تعاونی نسبت به فراخوان اعضا
 • اقدام و پرونده اعضای تعاونی را در چندین مرحله به شرکت عمران پرند تحویل
 • وپس از تایید واحد واگذاری به واحد کارگذاری تحویل داده وشماره پرونده هارا
 • لیست نموده است سپس با مراجعات مکرر در سامانه مسکن مهر نسبت به
 • رفع نقایص پرونده ها اقدام و پس از تایید شرایط اعضا نسبت به اختصاص کد پروژه
 • وتعیین پروژه وپیگیری جهت دریافت شماره حساب اختصاصی برای هر متقاضی
 • در بانک مسکن با همکاری واحد کارگذاری اقدام نموده و مبالغی که اعضا به
 • حساب این تعاونی واریز نموده بودند پس از کسر هزینه های تعاونی به حساب
 • هر عضو انتقال داده است وبعد از تکمیل موجودی اعضا به شرکت عمران جهت
 • انتخاب واحد وعقد قرارداد معرفی نموده است

 
راهنمایی واطلاع رسانی در خصوص کوزو و کیسون
ساعت ۱۱:٤٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
 • اعضای محترم این تعاونی در هر زمان در خصوص دو شرکت فوق میتوانند
 • با مدیر عامل تعاونی  کامرانی تماس بگیرند 09121965940

 
تحویل واحدهای کیسون
ساعت ۱۱:۳٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
 • تعداد 60 نفر از اعضای این تعاونی از واحدهای کیسون تحویل خواهند گرفت
 • لیست اعضای فوق به واحد واگذاری شرکت عمران پرند ارائه و پس از تایید
 • به واحد کارگذاری ارسال و نسبت به اختصاص کد پروژه اقدام شده است
 • به محض اعلام شرکت کیسون اعضای فوق میتوانند به شرکت کیسون در فاز6
 • مراجعه وپس از بازدید از پروژه نسبت به انتخاب واحد اقدام وپس از تعیین قیمت
 • نسبت به واریز آن در حساب اختصاصی خود در بانک مسکن اقدام نموده و به سالن3 جهت عقد قرار داد مراجعه نماید.
 •  

 
تحویل واحدهای کوزو
ساعت ۱۱:٢٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۱ تیر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
 • مراحل تحویل واحد
 • دریافت معرفی نامه از مدیر عامل
 • مراجعه به سالن 3 شرکت عمران پرند
 • انتخاب واحد و امضای قرارداد
 • مراجعه بعد از15روز وتحویل قرارداد و مراجعه به قسمت فروش اقساطی بانک
 • وارائه سفته به همراه ضامن که افراد درجه یک خانواده باشد
 • پس از دریافت اس ام اس مراجعه به بانک و تحویل کارت قسط وام و مراجعه به
 • سالن2 و امضای قرارداد اجاره زمین و مراجعه به سالن3 و دریافت نامه تحویل کلید
 • و سپس مراجعه به شرکت کوزو وتحویل کلید پس از ارائه نامه محضر
 • حدود 100نفر از اعضای این تعاونی از واحدهای کوزو تحویل گرفته اند.