انتخاب بازرسان
ساعت ٥:۱٧ ‎ب.ظ روز شنبه ۱ امرداد ۱۳٩٠  کلمات کلیدی:

با توجه به اینکه مدت مسئولیت بازرسان این تعاونی به اتمام رسیده است در

اولین فرصت مجمع عمومی  عادی بطور فوق العاده بر گزار خواهد شد. مستدعی

است اعضای محترم جهت اطلاع از کاندیداها به دفتر تعاونی مراجعه نمایند.


 
حق عضویت
ساعت ٤:٥٤ ‎ب.ظ روز شنبه ۱ امرداد ۱۳٩٠  کلمات کلیدی:

به اطلاع اعضای محترم میرساند: طبق صورتجلسه مورخ 28/04/1390 مجمع عمومی

این تعاونی کلیه اعضاء باید مبلغ 1.500.000 ریال بابت حق عضویت سال 1390 به

حساب تعاونی (1700.312.10190.1) واریز نمایند. بدیهی است عدم واریزی مبلغ

فوق تعاونی را با کمبود منابع مالی جهت پیشبرد اهداف آن دچار خواهد کرد.

مهلت واریز تا شهریور 1390 میباشد.