ارسال مدارک
ساعت ٥:۱۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٠  کلمات کلیدی:
  • کلیه اعضای تعاونی باید سریعاً مدارک ذکر شده را حضوراً به دفتر
  • تعاونی تحویل و فرم  لازم را تکمیل نمایند.
  • عدم حضور بمنزله انصراف تلقی خواهد شد.
  1. رونوشت اجاره نامه معتبر تا آخر1390
  2. کپی فیش آب و برق
  3. کپی شناسنامه همه صفحات خود همسر و فرزندان
  4. کپی کارت ملی همه اعضا
  5. فرزند محصل گواهی تحصیلی