فعالیت تعاونی
ساعت ۱٢:۳٠ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٦ آذر ۱۳۸٩  کلمات کلیدی:

این تعاونی با نظارت عالیه مدیر عامل محترم وهیئت مدیره نسبت به انحام امور جاری از قبیل پیگیری عملیات ساخت وساز با مراجعه مکرر به دفتر مسکن مهر استان تهران و اداره کل تعاون و سازمان مسکن وشهرسازی و......همچنین تهیه و ارائه مدارک لازم به ادارات ذیربط و بازدید دوره ای از محل پروژه واقع در فاز ۶ پرند و تماسهای مکرر با اعضای فعال جهت واریزی مبالغ تعیین شده و تکمیل پرونده اعضای جدید که جایگزین اعضای انصرافی شده اندو......گوشه ای از این فعالییت ها میباشد.


 
تفاهم نامه
ساعت ۱٢:۱٩ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٦ آذر ۱۳۸٩  کلمات کلیدی:

بزودی از اعضا دعوت به عمل خواهد امد جهت عقد تفاهم نامه تنظیمی توسط این تعاونی که بر اساس مفاد اساسنامه و قوانین جاری خواهد بودبه دفتر تعاونی مراجعه نمایند.


 
نظارت بر پروژه
ساعت ۱٢:٠٩ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٦ آذر ۱۳۸٩  کلمات کلیدی:

مسئولیت فنی ونظارت در امور ساخت و ساز این پروژه به عهده شرکت ناظر(شرکت عمران پرند)که متعلق به وزارت مسکن وشهرسازی است می باشد.


 
قرارداد
ساعت ۱٢:٠٢ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٦ آذر ۱۳۸٩  کلمات کلیدی:
  • پروژه این تعاونی توسط قرارداد سه جانبه که از طرف سازمان مسکن -
  • وشهرسازی وشرکت عمران پرندو بنیاد مسکن منعقد شده است درحال اجرا میباشد.

 
اعضای غیر فعال
ساعت ۱:٥٥ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٦ آذر ۱۳۸٩  کلمات کلیدی:

اعضائی که مبلغ اماده سازی را واریز ننموده اند طی دو اخطار کتبی که برای انها صادر شده است بزودی از تعاونی اخراج خواهند شد.


 
اخرین تغییرات شرکت
ساعت ۱۱:٥٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٥ آذر ۱۳۸٩  کلمات کلیدی:

مدارک اخرین تغییرات شرکت وتصویب ان در مجمع عمومی به اداره ثبت شرکتها ارائه گردیده است.


 
انتخاب بازرس
ساعت ۱۱:۱۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٥ آذر ۱۳۸٩  کلمات کلیدی:

دراخرین جلسه مجمع عمومی عادی که در تاریخ ٢٧/٠۴/١٣٨٩برگزار گردیدخانم زهرا دانائی فر به عنوان بازرس اصلی و اقای محسن قدسی زاده به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.


 
مراجعه اعضای تعاونی مهر33 به دفتر تعاونی
ساعت ٩:٢٦ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٥ آذر ۱۳۸٩  کلمات کلیدی:

اعضای محترم تعاونی مسکن مهر٣٣ منطقه۵ که مبلغ واریزی انها زیر ٣٨٠٠٠٠٠٠ ریال میباشد باید سریعا"به دفتر تعاونی مراجعه نمایند.


 
معرفی اعضای هیئت مدیره
ساعت ٤:۱٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٥ آذر ۱۳۸٩  کلمات کلیدی:

                .  آقای مهندس سعید برزین با سمت مدیر عامل- تلفن : ۴۴٠١٠٧٩۶ 

  • آقای ابراهیم ابراهیمی با سمت رئیس هیئت مدیره همراه:٠٩١٢٢٨۴١٠٨١

  •  آقای مجید رضا کامرانی باسمت نائب رئیس هیئت مدیره - همراه ٠٩١٢١٩۶۵٩۴٠ 

  •  آقای مهدی خانی با سمت عضو اصلی هیئت مدیره-   همراه: ٠٩١٢١۴٣٠۵٨۵

  •  آقای مهندس سید حمید رضا عابدی باسمت عضو اصلی هیئت مدیره- همراه:  ٠٩٣٢٩٠٨٠۶۵١
  •   خانم زهرا دانائی فر با سمت بازرس اصلی -همراه:٠٩٣۵۴٢٧٠٣٣٧ 
  •   آقای محسن قدسی زاده با سمت بازرس علی البدل -همراه: ٠٩١٢۶٢٠۵۵۶٣