تبریک سال نو
ساعت ۱۱:٥۸ ‎ق.ظ روز شنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٩  کلمات کلیدی:
 • سال ١٣٩٠ وعید باستانی نوروز را از طرف خود و هیئت مدیره
 • به اعضای محترم این تعاونی تبریک و تهنیت عرض می نمایم.
 • امید است در سال جدید با همکاری و مساعدت شما عزیزان
 • بتوانیم در زمان مقرر این پروژه را به پایان رسانده و آرزوی خانه دار
 • شدن همه اعضای این تعاونی محقق گردد. 

 
اعضایی که شرایط ادامه کار را دارند
ساعت ۱:۱٤ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٧ اسفند ۱۳۸٩  کلمات کلیدی:
 • اعضای محترمی که حداقل مبلغ واریزی آنها تا آخر سال ١٣٨٩
 • ۴٨٠٠٠٠٠٠ ریال می باشد حداکثر تا آخر فروردین ١٣٩٠جهت
 • عقد تفاهم نامه به دفتر تعاونی مراجعه نمایند.
 • مبالغ فوق بابت هزینه آماده سازی زمین و حق عضویت و
 • هزینه های تعاونی و هزینه انشعابات و قسط اول ساخت و
 • هزینه های طراحی و نقشه و اخذ پروانه ساختمانی می باشد.
 • اعضای فوق باید الباقی مبلغ ساخت (۶٠.٠٠٠.٠٠٠ریال)را بطور
 • اقساط تا اول شهریور ١٣٩٠ ماهیانه به حساب تعاونی واریز نمایند.
 • لیست و مشخصات و سند واریزی اعضای فوق هر ماه باید به
 • ادارات ذیربط از جمله مسکن وشهرسازی - شرکت عمران پرندو
 • اداره کل تعاون و مسکن مهر استان تهران جهت استفاده از تسهیلات
 • مسکن مهر ارسال و ارایه گردد.

 
هر نوع واریزی فقط به حساب تعاونی
ساعت ٩:٤۱ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳ اسفند ۱۳۸٩  کلمات کلیدی:
 • قابل توجه اعضای محترم: هر مبلغی در رابطه با پروژه مسکن مهر
 • بابت آماده سازی و حق عضویت و انشعابات و ساخت و......باید به
 • حساب این تعاونی واریز گردد.