هزینه آب و برق و فاضلاب
ساعت ۱۱:٥۸ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸٩  کلمات کلیدی:
 • طی ابلاغیه جدید اعضای محترم باید تاآخر بهمن ماه سال ٨٩ مبالغ
 • مورد نظر اعلام شده را واریز نمایند:
 • هزینه انشعاب برق اختصاصی هر واحد: ٢٠٠٠.٠٠٠ ریال
 • هزینه انشعاب آب و فاضلاب هر واحد   : ٧٠٠٠.٠٠٠ ریال
 • هزینه اشتراک یک خط تلفن               : ۵٠٠.٠٠٠ ریال
 •         جمعاً                                    : ٩۵٠٠.٠٠٠ ریال

 
.تفاوت قیمت واحدها
ساعت ۱٢:۳٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٩  کلمات کلیدی:
 • در حال حاضر واریزی اعضا یکسان خواهد بود  هنگام واگذاری تفاوت
 • قیمت واحد ها از سوی شرکت سازنده اعلام و به اطلاع اعضا میرسد.

                     


 
واریری اعضا
ساعت ۱:٢٦ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٩  کلمات کلیدی:
 • اعضای محترم باید از بهمن ماه ١٣٨٩ وآغاز مرحله دوم ساخت (بعداز مرحله اول فونداسیون)بطور ماهیانه مبالغ افساط خودرا به حساب تعاونی واریز نمایند.
 • حداقل واریزی افراد تاآخر دی ماه سال ١٣٨٩ باید مبلغ ٣٨.٠٠٠.٠٠٠ریال باشد.
 • حداقل واریزی اعضا ماهیانه باید ده میلیون ریال معادل (یک میلیون تومان)باشد.
 • تعاونی باید به محض اعلام وزارت مسکن مبالغ مورد درخواست را به حساب شرکت سازنده منتقل نمایدتا روند ساخت پروژه دچار وقفه نگردد.
 • اعضائی که نتوانند طبق این اطلاعیه عمل نمایند بمنزله انصراف وی از تعاونی
 • و تسهیلات مسکن مهر تلقی و تعاونی موظف خواهد بود عضو واجد شرایط جدید جایگزین وی نماید.بدیهی است مسئولیت هرگونه خسارت و عواقب آن به عهده
 • عضوی است که به تعهداتش عمل نکرده است.

 
مبلغ واریزی اعضای واجد شرایط
ساعت ۱۱:٤۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٩  کلمات کلیدی:
 • طی ابلاغیه مورخ١٠/١١/١٣٨٩ که به دفتر تعاونی ارسال شده است
 • هر عضو باید تا شهریور سال ١٣٩٠ مبلغ ٨٠.٠٠٠.٠٠٠ریال معادل -
 • (هشت میلیون تومان) به حساب تعاونی واریز نماید.